FANDOM


Liza Whip

Liza whip

Liza Whip

Weight : 4 tg.
เลเวลที่สวมใส่ได้ : 40
รายละเอียด : แส้ของค้างคาว ที่ได้มาจากกิ้งก่าสาวนักผจญภัย
ราคาขายร้าน : 991 Gld

Atk : 6 Def : - Agi : 12 Vit : -
Int : 12 Cha : 8 Tal : 8 Lck : -

มีขายที่ Edit

รับข้อมูลจาก "http://th.12tailsonline.wikia.com/wiki/Liza_Whip?oldid=8003"