FANDOM


Monkey (ลิง)
Monkey Summoner.jpg
Monkey:Official Art from Bigbugstudio

Map Icon

Icon Monkey.png

ATK

★★☆

DEF

★★☆

AGI

VIT

★★★★

INT

★★★★

CHA

★★★★

TAL

★★☆

LCK

★★

Monkey(ไทย:ลิง ตัวย่อ:mnk) เป็นตัวละครหนึ่งในสิบสองหางที่เราสามารถเลือกเล่นได้ มีสายอาชีพหลักคือ Summoner เป็น1ใน4สายอาชีพที่ใช้ Int เป็นหลัก
ลิงมีสกิลแบ่งได้เป็น 2 สาย ได้แก่ Pyromancer และ Geomancer มีสกิลสายC เรียกว่า Diablo เมื่อมีลิงเป็นตัวละครภายในFamily จะสามารถใช้สกิล ElementalBound เพื่อยืมพลังของลิงได้

Basic Skill: Summoner

ลิงมีสกิลสายพื้นฐานดังนี้
แถวที่ 1
NormalAttack(nAttack) : ทำให้โจมตีปกติติดต่อกันได้
DamageCast : ทำให้มิเกะสามารถสร้างความเสียหายรอบตัวได้
NAttack1(mnk).png DamageCast1.pngDamageCast2.png

แถวที่ 2
CAttack : กดชาร์จเพื่อถ่าย hp ของลิงไปยังเป้าหมาย เพิ่มขึ้นสองเท่าถ้าเป็นซัมมอนของลิง
CAttack1(mnk).png CAttack2(mnk).pngCAttack3(mnk).pngCAttack4(mnk).png

แถวที่ 3
SummonAttack - สั่งให้ซัมมอนโจมตีเป้าหมาย
SummonDefense - สั่งให้ซัมมอนหยุดโจมตีและกลับมาหาลิง
Unsummon - ทำให้ซัมมอนหายไปและคืน mp ให้ครึ่งนึง
SummonRelease - ยกเลิกพันธะสัญญากับซัมมอน ทำให้กลายเป็น neatral enemy
SummonAttack.png SummonDefense.png Unsummon.png SummonRelease.png

แถวที่ 4
InstantCast : ทำให้ลิงสามารถร่ายเวทครั้งต่อไปโดยไม่ต้องเสียเวลาร่าย
InstantCast1.pngInstantCast2.png

แถวที่ 5
StatPlus 4ระดับ : เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย
StatPlus1.pngStatPlus2.pngStatPlus3.pngStatPlus4.png

Support Skill
ElementalBound : ยืมพลังของลิงเพื่่อสร้างพันธนาการศัตรูรอบตัวชั่วขณะเวลา
ElementalBound.png

A Skill: Pyromancer

PyromancerMonkey.jpg

คำนิยม

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นลิงสายนี้เป็นหลักว่า "ลิงไฟ"

Pyromancer Skill

แถวที่ 1
Fireball : ร่ายเวทเพื่อยิงลูกไฟโจมตียังเป้าหมาย
Fireball1.pngFireball2.pngFireball3.pngFireball4.png

แถวที่ 2
Phoenix : เรียกนกฟินิกซ์ออกมาช่วยยิงลูกไฟ มีโอกาสเกิดใหม่เมื่อตาย
Phoenix1.pngPhoenix2.pngPhoenix3.pngPhoenix4.png

แถวที่ 3
RapidFire : ทำให้ฟีนิกซ์โจมตีเร็วขึ้นตามค่า int ของลิง พร้อมลดเวลาร่ายและCooldownของFireBall ลง
SkyCrimson : สั่งนกฟีนิกซ์ร่างสี่ให้บินขึ้นฟ้าแล้วยิงลูกไฟลงมายังเป้าหมายโดยรอบ
RapidFire 3ระดับ >> SkyCrimson
RapidFire1.pngRapidFire2.pngRapidFire3.pngSkyCrimson1.png

แถวที่ 4
IntenseFire : เพิ่มพลังโจมตีของฟีนิกซ์ขึ้นตามค่า Tal ของลิง และทำให้ FireBall ติดสถานะ burnได้
BlazingArrow : แปลงสภาพนกฟีนิกซ์ร่างสี่เป็นกระสุนธนูเพลิงขนาดยักษ์แล้วยิงออกไปข้างหน้า
IntenseFire 3ระดับ >> BlazingArrow
IntenseFire1.pngIntenseFire2.pngIntenseFire3.pngBlazingArrow1.png

แถวที่ 5
FlashFire : สร้างวงเวทไฟที่ทำความเสียหายรอบตัวลิง
FlashFire1.pngFlashFire2.pngFlashFire3.pngFlashFire4.png

แถวที่ 6
Ja : เรียกลูกไฟมีชีวิตที่ช่วยเพิ่มค่า Tal ให้ลิง สามารถสั่งระเบิดตัวเองทำความเสียหายและ ko ตาม hp ที่เหลืออยู่
Ja1.pngJa2.pngJa3.pngJa4.png

แถวที่ 7
FireRune : ให้โอกาสที่จะฟื้นคืน sp และ mp ทุกครั้งที่ลิงหรือซัมมอนสายไฟโจมตีโดนเป้าหมาย
RunicFlame : สร้างกำแพงไฟขึ้นมาตามทางที่ลิงวิ่งผ่าน เผาทำร้ายเป้าหมายที่เข้าใกล้
FireRune 3ระดับ >> RunicFlame
FireRune1.pngFireRune2.pngFireRune3.pngไฟล์:RunicFlame1.png

แถวที่ 8
WorldIgnition : ทำให้เป้าหมายรับความเสียหายเพิ่มขึ้นและระเบิดขึ้นเมื่อรับความเสียหายถึงกำหนด
WorldIgnition1.pngWorldIgnition2.png

B Skill: Geomancer

GeomancerMonkey.jpg

คำนิยม

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นลิงสายนี้เป็นหลักว่า "ลิงดิน"

Geomancer Skill

แถวที่ 1
GroundLock : ร่ายเวทเรียกเสาดินขึ้นมาล็อกเป้าหมายให้เคลื่อนไหวไม่ได้
GroundLock1.pngGroundLock2.pngGroundLock3.pngGroundLock4.png

แถวที่ 2
Gadina : เรียกนักรบโกเล็มหินออกมาช่วยต่อสู้ สร้าง hate และ ko รอบตัวเมื่อเรียก
Gadina1.pngGadina2.pngGadina3.pngGadina4.png

แถวที่ 3
TitanSword : อัพเกรดดาบของกาดิน่า เพิ่มAtkให้ และเพิ่ม ko ให้กับการโจมตีปกติของกาดิน่า
PlanetBreaker : สั่งให้กาดิน่าร่างสี่ใช้ท่าไม้ตาย ปักดาบลงบนพื้นแล้วลากทำความเสียหายโดยรอบ
TitanSword 3ระดับ >> PlanetBreaker
TitanSword1.pngTitanSword2.pngTitanSword3.pngPlanetBreaker1.png

แถวที่ 4
AegisOfEarth : อัพเกรดโล่ของกาดิน่าเพิ่มdef ให้ และเพิ่ม hp ตามค่าVit ของลิง พร้อมเพิ่มเวลาแสดงผลให้กับท่าgroundLock
TitanicEarthPulse : แปลงกาดิน่าร่างสี่ ให้เป็นปืนปฐพี ยิงลูกพลังแรงโน้มถ่วงออกไปทำลายเป้าหมาย ความแรงขึ้นตาม hp ที่เหลือของกาดิน่า
AegisOfEarth 3ระดับ >> TitanicEarthPulse
AegisOfEarth1.pngAegisOfEarth2.pngAegisOfEarth3.pngTitanicEarthPulse1.png

แถวที่ 5
StoneHammer : เรียกหินลงมาทับเหนือเป้าหมาย สร้างความเสียหายรอบๆ และสร้าง ko สูง
StoneHammer1.pngStoneHammer2.pngStoneHammer3.pngStoneHammer4.png

แถวที่ 6
BuitenHouHou : เรียกรูปแกะสลักหินออกมาเพิ่ม Def และรับความเสียหายแทนทุกคนที่อยู่ในระยะ
BuitenHouHou1.pngBuitenHouHou2.pngBuitenHouHou3.pngBuitenHouHou4.png

แถวที่ 7
EarthRune : ให้โอกาสที่จะฟื้นคืน sp และ mp ทุกครั้งที่ลิงหรือซัมมอนสายดินถูกโจมตี
RunicSand : สร้างมือทรายขึ้นมาตามทางที่ลิงวิ่งผ่าน หยุดเป้าหมายที่เข้าใกล้ไว้ชั่วขณะหนึ่ง
EarthRune 3ระดับ >> RunicSand
EarthRune1.pngEarthRune2.pngEarthRune3.pngไฟล์:RunicSand1.png

แถวที่ 8
Lavu : สังเวยซัมมอนดิน เพื่อเรียกมังกรหินออกมาทำแผ่นดินไหวเมื่อกดชาร์จ
Lavu1.pngLavu2.png

C Skill: Diablo

Support Basic Skill

แถวที่ 1
MikeBlink : เพิ่มความสามารถการโจมตีปกติของลิง ให้มิเกะสามารถวาร์ปไปโจมตีเป้าหมายระยะไกลได้
MikeBlink5.png

แถวที่ 2
MikeCircle : เรียกมิเกะไฟและดินออกมาคุ้มครองเป้าหมายที่ลิงชาร์จให้
MikeCircle5.png

แถวที่ 3
SummonSoul : กดใช้เพื่อเพิ่มพลังให้กับเป้าหมายตามชนิดของซัมม่อนปัจจุบัน (Phx:Atk, Ja:Tal, Gda:Def, Bui:Vit)
SummonSoul5.png

Support A Skill

แถวที่ 1
FireUpkeep : ทำให้ท่า FireBall ของลิงสามารถเก็บไว้ใช้ได้ถึง 2 ลูก ด้วยการกดโจมตีปรกติครั้งต่อไป
FireUpkeep5.png

แถวที่ 2
InstantBlaze : สั่งให้นกฟีนิกซ์ร่างสี่กลายร่างเป็นศรไฟ โจมตีเป้าหมายระยะประชิด
InstantBlaze5.png

แถวที่ 3
FireSoul : นำค่าพลังของลิงไปบวกให้กับ Phoenix ตามระดับที่เรียกออกมา
FireSoul5.png

Support B Skill

แถวที่ 1
SecondStone : เพิ่มสถานะของท่า GroundLock 2ระดับ และเพิ่มการโจมตีครั้งที่สองหลังจากใช้ไปแล้ว 3 วินาที สร้าง 10 ko
SecondStone5.png

แถวที่ 2
GadinaGuard : สั่งให้กาดิน่าร่างสี่ตั้งโล่ขึ้นมาการ์ด ป้องกันความเสียหายทั้งหมดชั่วระยะเวลาหนึ่ง
GadinaGuard5.png

แถวที่ 3
EarthSoul : นำค่าพลัง stat ของลิงไปบวกให้กับ Gadina ตามระดับที่เรียกออกมา
EarthSoul5.png

Unique Skill

แถวที่ 1 RevisedSkill : ลดการเสีย SP จากสกิลลง 50%
RevisedSkill.png

แถวที่ 2 RevisedMagic : ลดการเสีย MP จากสกิลลง 20%
RevisedMagic.png

แถวที่ 3 RevisedArt : ลด CD ของสกิลลง 12%
RevisedArt.png

รับข้อมูลจาก "http://th.12tailsonline.wikia.com/wiki/Monkey?oldid=8552"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki