FANDOM


Panda (แพนด้า)
Panda Martial Artist
Panda:Official Art from Bigbugstudio

Map Icon

Icon Panda

ATK

★★★★☆

DEF

★★★☆

AGI

★★★★

VIT

★★☆

INT

CHA

TAL

★★☆

LCK

★★

Panda(ไทย:แพนด้า ตัวย่อ:pnd) เป็นตัวละครหนึ่งในสิบสองหางที่เราสามารถเลือกเล่นได้ มีสายอาชีพหลักคือ Martial Artist เป็น1ใน4สายอาชีพที่ใช้ Atk เป็นหลัก
แพนด้ามีสกิลแบ่งได้เป็น 2 สาย ได้แก่ StrikeMaster และ SageFist มีสกิลสายC เรียกว่า Storm Raider เมื่อมีแพนด้าเป็นตัวละครภายในFamily จะสามารถใช้สกิล PsalmOfEnergy เพื่อยืมพลังของแพนด้าได้ ซึ่งจะทำการเพิ่ม SP ตามเลเวลของสกิลให้กับตัวละครของเราและเพื่อนใกล้เคียง

  • ผู้เล่นนิยมเรียก"แพนด้า" ว่า "ด้า" เฉยๆ

Basic Skill: Matial ArtistEdit

แพนด้ามีสกิลสายพื้นฐานดังนี้
แถวที่ 1
NormalAttack(nAttack) : ทำให้โจมตีปกติติดต่อกันได้
NAttack1(pnd) NAttack2(pnd)NAttack3(pnd) NAttack4(pnd)

แถวที่ 2
CAttack : กดชาร์จเพื่อรวมพลัง sp เร็วขึ้นตามค่าพลัง Atk
CAttack1(pnd) CAttack2(pnd) CAttack3(pnd)

แถวที่ 3
Roll : กลิ้งหลบการโจมตี แก้สถานะล๊อกทั้งหมดตามระดับ
Roll1 Roll2

แถวที่ 4
Resistance : ให้โอกาสแพนด้าป้องกันสถานะผิดปกติ
Resistance1Resistance2Resistance2Resistance4

แถวที่ 5
StatPlus 4ระดับ : เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย
StatPlus1StatPlus2StatPlus3StatPlus4

Support Skill
PsalmOfEnergy : ยืมพลังแพนด้ามาฟื้นคืนพลัง sp ให้ตัวเองและเพื่อนรอบข้าง
PsalmOfEnergy

A Skill: Strike MasterEdit

StrikeMasterPanda

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นแพนด้าสายนี้เป็นหลักว่า "ด้าสไตรค์"

Strike Master SkillEdit

แถวที่ 1
ThreeSteps : ท่าเตะสามจังหวะขั้นพื้นฐานของแพนด้า
RushingFalcon : ท่ากระโดดเตะไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสามครั้ง
ThreeSteps 2ระดับ >> RushingFalcon 2ระดับ
ThreeSteps1ThreeSteps2RushingFalcon1RushingFalcon2

แถวที่ 2
QiStrike : ท่ารวมพลังปราณชกใส่เป้าหมาย ทำความเสียหายรุนแรงตามค่าatk
DelayQi : ให้สถานะที่หยุดท่า qiStrike ไว้และปล่อยออกเมื่อกดโจมตีครั้งต่อไป
QiStrike 3ระดับ >> DelayQi
Qistrike1Qistrike2Qistrike3DelayQi1

แถวที่ 3
Pummel : ท่ากระโดดเข้าต่อยรัวใส่เป้าหมาย
TowerRush : กระโดดเอาหลังกระแทกเพื่อทำ ko เป้าหมาย
Pummel1 >> TowerRush1 >> Pummel2 >>TowerRush2
Pummel1TowerRush1Pummel2TowerRush2

แถวที่ 4
TigerToss : ท่าจับทุ่มของแพนด้า ใช้ได้กับเป้าหมายขนาดเล็กและขนาดกลาง
TigerPounce : เทำให้เป้าหมายที่โดนทุ่มทำความเสียหายให้ตัวเองและเป้าหมายโดยรอบตามน้ำหนัก
ClimblingCliff : เปลี่ยนท่า TigerToss เป็นท่าโจมตีต่อเนื่อง
crumblingMountain : เพิ่มความเสียหายให้ท่า ClimbingCliff
TigerToss1 >> TigerPounce1 >> ClimblingCliff1 >> ClimbingMountain1
TigerToss1TigerPounce1ClimbingCliff1CrumblingMountain1

แถวที่ 5
ComboPlus : เพิ่มพลังโจมตีให้แพนด้าทุกครั้งที่การโจมตีปกติหรือท่าสาย strike โดนเป้าหมาย

ComboPlus1ComboPlus2ComboPlus3ComboPlus4

แถวที่ 6
RisingVortex : ท่าหมัดอัพเปอร์คัทที่ก่อให้เกิดช่องว่างอากาศดูดเป้าหมายโดยรอบเข้าหาตัว
RisingDragon : เพลงหมัดอัพเปอร์คัทที่อัดศัตรูขึ้นคอมโบต่อเนื่องกลางอากาศ
RisingVortex 2ระดับ >> RisingDragon 2ระดับ
RisingVortex1RisingVortex2RisingDragon1RisingDragon2

แถวที่ 7
FocusedSpirit : เพิ่มพลังโจมตีให้การโจมตีปกติตามค่าพลัง sp
FocusedArt : เพิ่มพลังโจมตีให้ท่าของสาย strike ตามค่าพลัง sp
FocusedSpirit 2ระดับ >> FocusedArt 2ระดับ
FocusedSpirit1FocusedSpirit2FocusedArt1FocusedArt2

แถวที่ 8
Ashura : เปลี่ยนแพนด้าเป็นเงาสีแดง เร่งพลังฟื้นคืน sp และเปลี่ยนท่าชาร์จของแพนด้าเป็นหมัดอาชูร่า
Ashura1Ashura2

B Skill: Sage FistEdit

SageFistPanda

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นแพนด้าสายนี้เป็นหลักว่า "ด้าเสก"

Sage Fist SkillEdit

แถวที่ 1
DrunkenFist : ท่าหมัดเมาของแพนด้า หมุนตัวโจมตีไปข้างหน้า
DrunkenPlus : ทำให้เมาเมื่อใช้หมัดเมา ให้โอกาสหลบการโจมตีแต่ลดพลังโจมตีลง
DrunkenFist 2ระดับ >> DrunkenPlus 2ระดับ
DrunkenFist1DrunkenFist2DrunkenPlus1DrunkenPlus2

แถวที่ 2
WaterMonkey : ท่าหมัดเมาของแพนด้า หมุนตัวหลบแล้วฟาดคลื่นกระแทกไปด้านหน้า
WaterCrane : ท่าหมัดเมาของแพนด้า ยกขาขึ้นกระโดดหมุนตัวเตะ
WaterMonkey 2ระดับ >> WaterCrane 2ระดับ
WaterMonkey1WaterMonkey2WaterCrane1WaterCrane2

แถวที่ 3
StasisBlow : กระโดดพุ่งเข้าสะกัดจุด หยุดการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย
DeathBlow : กระโดดพุ่งเข้าสะกัดจุดตายของเป้าหมาย โอกาสสำเร็จตามค่าต่าง hp
StasisBlow 2ระดับ >> DeathBlow 2ระดับ
StasisBlow1StasisBlow2DeathBlow1DeathBlow2

แถวที่ 4
ShadowFist : เพิ่มการโจมตีซ้อนอีกหนึ่งครั้งให้กับการโจมตีปกติและท่าสาย sage ของแพนด้า
ShadowFist1ShadowFist2ShadowFist3ShadowFist4

แถวที่ 5
SpTransfer : ถ่ายเทพลังให้กับเป้าหมาย
SacredSageTechnique : เกร็งพลังลมปราณในร่างกายเพื่อฟื้นพลังชีวิต ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อชาร์จเกิน 100 sp
SpTransfer 2ระดับ >> SacredSageTechnic 2ระดับ
SpTransfer1SpTransfer2SacredSageTechnique1SacredSageTechnique2

แถวที่ 6
Wind&Cloud : เพลงมวยอ่อนที่ให้โอกาสหลบการโจมตีและทำความเสียหายโดยรอบ
Rain&Storm : ท่าหมุนตัวเตะต่อเนื่อง ที่ให้โอกาสหลบและทำความเสียหายโดยรอบ
Wind&Cloud 2ระดับ >> Rain&Storm 2ระดับ
Windcloud1Windcloud2Rainstorm1Rainstorm2

แถวที่ 7
LotusPalm : อัดคลื่นกระแทกที่มองไม่เห็นไปข้างหน้าเข้าสู่เป้าหมาย
HeavenPalm : รวมพลังกระโดดขึ้นอัดฝ่ามือกระแทกลงบนพื้น ทำความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
LotusPalm 2ระดับ >> HeavenPalm 2ระดับ
LotusPalm1LotusPalm2HeavenPalm1HeavenPalm2

แถวที่ 8
MysticSage : สร้างร่างแยกออกมารับความเสียหายเป็นระยะๆ แล้วคืน hp ครึ่งหนึ่งของความเสียหายที่รับ
MysticSage1MysticSage2

C Skill: Storm RaiderEdit

Support Basic SkillEdit

แถวที่ 1
AuraBlast : ทำให้การโจมตีครั้งสุดท้ายของแพนด้าระเบิด ทำความเสียหายรอบตัว
AuraBlast5

แถวที่ 2
AuraField : ทำให้ท่าชาร์จของแพนด้าส่งผลแก่เพื่อนโดยรอบ
AuraField5

แถวที่ 3
RollAround : ท่าที่ทำให้แพนด้ากลิ้งไปมาตามการบังคับ ป้องกันความเสียหายและสถานะทางลบต่างๆ แก้สถานะล๊อกที่ต่ำกว่าระดับ 6
RollAround5

Support A SkillEdit

แถวที่ 1
NineSteps : คูณเพิ่มความเสียหายให้ท่า ThreeStep และ RushingFalcon ตามจำนวนครั้งที่โดน
NineSteps5

แถวที่ 2
QiBurst : ทำให้ qiStrike ทำความเสียหายเป็นเส้นตรงในระยะทาง 6 m และเพิ่มเวลาของ DelayQi อีก 3 วิเลขท้าย
QiBurst5

แถวที่ 3
OgreImpact : ทำให้แพนด้าสร้่างพลังออร่ายักษ์เพื่อเพิ่มระยะและพลังการโจมตี ของท่า Pummel และ Tower Rush
OgreImpact5

Support B SkillEdit

แถวที่ 1
DrunkenSpin : ทำให้ท่า DrunkenFist ให้สถานะ Drunk แก่เป้าหมาย ทำให้การควบคุมกลับด้าน
DrunkenSpin5

แถวที่ 2
TimeAndTide : เพิ่มความเสียหายและโอกาสหลบการโจมตีของท่า WaterMonkey และ WaterCrane ขึ้น 50%
TimeAndTide5

แถวที่ 3
WindWalker : ทำให้แพนด้าสามารถหายตัวไปสกัดจุดเป้าหมายที่อยู่ระยะไกลได้ เพิ่มโอกาส DeathBlow เป็นสองเท่า
WindWalker5

Unique SkillEdit

แถวที่ 1 RevisedSkill : ลดการเสีย SP จากสกิลลง 50%
RevisedSkill

แถวที่ 2 RevisedMagic : ลดการเสีย MP จากสกิลลง 20%
RevisedMagic

แถวที่ 3 RevisedArt : ลด CD ของสกิลลง 12%
RevisedArt

รับข้อมูลจาก "http://th.12tailsonline.wikia.com/wiki/Panda?oldid=9056"