FANDOM


Panda (แพนด้า)
Panda Martial Artist
Panda:Official Art from Bigbugstudio

Map Icon

Icon Panda

ATK

★★★★☆

DEF

★★★☆

AGI

★★★★

VIT

★★☆

INT

CHA

TAL

★★☆

LCK

★★

Panda(ไทย:แพนด้า ตัวย่อ:pnd) เป็นตัวละครหนึ่งในสิบสองหางที่เราสามารถเลือกเล่นได้ มีสายอาชีพหลักคือ Martial Artist เป็น1ใน4สายอาชีพที่ใช้ Atk เป็นหลัก
แพนด้ามีสกิลแบ่งได้เป็น 2 สาย ได้แก่ StrikeMaster และ SageFist มีสกิลสายC เรียกว่า Storm Raider เมื่อมีแพนด้าเป็นตัวละครภายในFamily จะสามารถใช้สกิล PsalmOfEnergy เพื่อยืมพลังของแพนด้าได้ ซึ่งจะทำการเพิ่ม SP ตามเลเวลของสกิลให้กับตัวละครของเราและเพื่อนใกล้เคียง

  • ผู้เล่นนิยมเรียก"แพนด้า" ว่า "ด้า" เฉยๆ

Basic Skill: Matial ArtistEdit

แพนด้ามีสกิลสายพื้นฐานดังนี้
แถวที่ 1
NormalAttack(nAttack) : ทำให้โจมตีปกติติดต่อกันได้
NAttack1(pnd) NAttack2(pnd)NAttack3(pnd) NAttack4(pnd)

แถวที่ 2
CAttack : กดชาร์จเพื่อรวมพลัง sp เร็วขึ้นตามค่าพลัง Atk
CAttack1(pnd) CAttack2(pnd) CAttack3(pnd)

แถวที่ 3
Roll : กลิ้งหลบการโจมตี แก้สถานะล๊อกทั้งหมดตามระดับ
Roll1 Roll2

แถวที่ 4
Resistance : ให้โอกาสแพนด้าป้องกันสถานะผิดปกติ
Resistance1Resistance2Resistance2Resistance4

แถวที่ 5
StatPlus 4ระดับ : เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย
StatPlus1StatPlus2StatPlus3StatPlus4

Support Skill
PsalmOfEnergy : ยืมพลังแพนด้ามาฟื้นคืนพลัง sp ให้ตัวเองและเพื่อนรอบข้าง
PsalmOfEnergy

A Skill: Strike MasterEdit

StrikeMasterPanda

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นแพนด้าสายนี้เป็นหลักว่า "ด้าสไตรค์"

Strike Master SkillEdit

แถวที่ 1
ThreeSteps : ท่าเตะสามจังหวะขั้นพื้นฐานของแพนด้า
RushingFalcon : ท่ากระโดดเตะไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงสามครั้ง
ThreeSteps 2ระดับ >> RushingFalcon 2ระดับ
ThreeSteps1ThreeSteps2RushingFalcon1RushingFalcon2

แถวที่ 2
QiStrike : ท่ารวมพลังปราณชกใส่เป้าหมาย ทำความเสียหายรุนแรงตามค่าatk
DelayQi : ให้สถานะที่หยุดท่า qiStrike ไว้และปล่อยออกเมื่อกดโจมตีครั้งต่อไป
QiStrike 3ระดับ >> DelayQi
Qistrike1Qistrike2Qistrike3DelayQi1

แถวที่ 3
Pummel : ท่ากระโดดเข้าต่อยรัวใส่เป้าหมาย
TowerRush : กระโดดเอาหลังกระแทกเพื่อทำ ko เป้าหมาย
Pummel1 >> TowerRush1 >> Pummel2 >>TowerRush2
Pummel1TowerRush1Pummel2TowerRush2

แถวที่ 4
TigerToss : ท่าจับทุ่มของแพนด้า ใช้ได้กับเป้าหมายขนาดเล็กและขนาดกลาง
TigerPounce : เทำให้เป้าหมายที่โดนทุ่มทำความเสียหายให้ตัวเองและเป้าหมายโดยรอบตามน้ำหนัก
ClimblingCliff : เปลี่ยนท่า TigerToss เป็นท่าโจมตีต่อเนื่อง
crumblingMountain : เพิ่มความเสียหายให้ท่า ClimbingCliff
TigerToss1 >> TigerPounce1 >> ClimblingCliff1 >> ClimbingMountain1
TigerToss1TigerPounce1ClimbingCliff1CrumblingMountain1

แถวที่ 5
ComboPlus : เพิ่มพลังโจมตีให้แพนด้าทุกครั้งที่การโจมตีปกติหรือท่าสาย strike โดนเป้าหมาย

ComboPlus1ComboPlus2ComboPlus3ComboPlus4

แถวที่ 6
RisingVortex : ท่าหมัดอัพเปอร์คัทที่ก่อให้เกิดช่องว่างอากาศดูดเป้าหมายโดยรอบเข้าหาตัว
RisingDragon : เพลงหมัดอัพเปอร์คัทที่อัดศัตรูขึ้นคอมโบต่อเนื่องกลางอากาศ
RisingVortex 2ระดับ >> RisingDragon 2ระดับ
RisingVortex1RisingVortex2RisingDragon1RisingDragon2

แถวที่ 7
FocusedSpirit : เพิ่มพลังโจมตีให้การโจมตีปกติตามค่าพลัง sp
FocusedArt : เพิ่มพลังโจมตีให้ท่าของสาย strike ตามค่าพลัง sp
FocusedSpirit 2ระดับ >> FocusedArt 2ระดับ
FocusedSpirit1FocusedSpirit2FocusedArt1FocusedArt2

แถวที่ 8
Ashura : เปลี่ยนแพนด้าเป็นเงาสีแดง เร่งพลังฟื้นคืน sp และเปลี่ยนท่าชาร์จของแพนด้าเป็นหมัดอาชูร่า
Ashura1Ashura2

B Skill: Sage FistEdit

SageFistPanda

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นแพนด้าสายนี้เป็นหลักว่า "ด้าเสก"

Sage Fist SkillEdit

แถวที่ 1
DrunkenFist : ท่าหมัดเมาของแพนด้า หมุนตัวโจมตีไปข้างหน้า
DrunkenPlus : ทำให้เมาเมื่อใช้หมัดเมา ให้โอกาสหลบการโจมตีแต่ลดพลังโจมตีลง
DrunkenFist 2ระดับ >> DrunkenPlus 2ระดับ
DrunkenFist1DrunkenFist2DrunkenPlus1DrunkenPlus2

แถวที่ 2
WaterMonkey : ท่าหมัดเมาของแพนด้า หมุนตัวหลบแล้วฟาดคลื่นกระแทกไปด้านหน้า
WaterCrane : ท่าหมัดเมาของแพนด้า ยกขาขึ้นกระโดดหมุนตัวเตะ
WaterMonkey 2ระดับ >> WaterCrane 2ระดับ
WaterMonkey1WaterMonkey2WaterCrane1WaterCrane2

แถวที่ 3
StasisBlow : กระโดดพุ่งเข้าสะกัดจุด หยุดการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย
DeathBlow : กระโดดพุ่งเข้าสะกัดจุดตายของเป้าหมาย โอกาสสำเร็จตามค่าต่าง hp
StasisBlow 2ระดับ >> DeathBlow 2ระดับ
StasisBlow1StasisBlow2DeathBlow1DeathBlow2

แถวที่ 4
ShadowFist : เพิ่มการโจมตีซ้อนอีกหนึ่งครั้งให้กับการโจมตีปกติและท่าสาย sage ของแพนด้า
ShadowFist1ShadowFist2ShadowFist3ShadowFist4

แถวที่ 5
SpTransfer : ถ่ายเทพลังให้กับเป้าหมาย
SacredSageTechnique : เกร็งพลังลมปราณในร่างกายเพื่อฟื้นพลังชีวิต ใช้โดยอัตโนมัติเมื่อชาร์จเกิน 100 sp
SpTransfer 2ระดับ >> SacredSageTechnic 2ระดับ
SpTransfer1SpTransfer2SacredSageTechnique1SacredSageTechnique2

แถวที่ 6
Wind&Cloud : เพลงมวยอ่อนที่ให้โอกาสหลบการโจมตีและทำความเสียหายโดยรอบ
Rain&Storm : ท่าหมุนตัวเตะต่อเนื่อง ที่ให้โอกาสหลบและทำความเสียหายโดยรอบ
Wind&Cloud 2ระดับ >> Rain&Storm 2ระดับ
Windcloud1Windcloud2Rainstorm1Rainstorm2

แถวที่ 7
LotusPalm : อัดคลื่นกระแทกที่มองไม่เห็นไปข้างหน้าเข้าสู่เป้าหมาย
HeavenPalm : รวมพลังกระโดดขึ้นอัดฝ่ามือกระแทกลงบนพื้น ทำความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง
LotusPalm 2ระดับ >> HeavenPalm 2ระดับ
LotusPalm1LotusPalm2HeavenPalm1HeavenPalm2

แถวที่ 8
MysticSage : สร้างร่างแยกออกมารับความเสียหายเป็นระยะๆ แล้วคืน hp ครึ่งหนึ่งของความเสียหายที่รับ
MysticSage1MysticSage2

C Skill: Storm RaiderEdit

Support Basic SkillEdit

แถวที่ 1
AuraBlast : ทำให้การโจมตีครั้งสุดท้ายของแพนด้าระเบิด ทำความเสียหายรอบตัว
AuraBlast5

แถวที่ 2
AuraField : ทำให้ท่าชาร์จของแพนด้าส่งผลแก่เพื่อนโดยรอบ
AuraField5

แถวที่ 3
RollAround : ท่าที่ทำให้แพนด้ากลิ้งไปมาตามการบังคับ ป้องกันความเสียหายและสถานะทางลบต่างๆ แก้สถานะล๊อกที่ต่ำกว่าระดับ 6
RollAround5

Support A SkillEdit

แถวที่ 1
NineSteps : คูณเพิ่มความเสียหายให้ท่า ThreeStep และ RushingFalcon ตามจำนวนครั้งที่โดน
NineSteps5

แถวที่ 2
QiBurst : ทำให้ qiStrike ทำความเสียหายเป็นเส้นตรงในระยะทาง 6 m และเพิ่มเวลาของ DelayQi อีก 3 วิเลขท้าย
QiBurst5

แถวที่ 3
OgreImpact : ทำให้แพนด้าสร้่างพลังออร่ายักษ์เพื่อเพิ่มระยะและพลังการโจมตี ของท่า Pummel และ Tower Rush
OgreImpact5

Support B SkillEdit

แถวที่ 1
DrunkenSpin : ทำให้ท่า DrunkenFist ให้สถานะ Drunk แก่เป้าหมาย ทำให้การควบคุมกลับด้าน
DrunkenSpin5

แถวที่ 2
TimeAndTide : เพิ่มความเสียหายและโอกาสหลบการโจมตีของท่า WaterMonkey และ WaterCrane ขึ้น 50%
TimeAndTide5

แถวที่ 3
WindWalker : ทำให้แพนด้าสามารถหายตัวไปสกัดจุดเป้าหมายที่อยู่ระยะไกลได้ เพิ่มโอกาส DeathBlow เป็นสองเท่า
WindWalker5

Unique SkillEdit

แถวที่ 1 RevisedSkill : ลดการเสีย SP จากสกิลลง 50%
RevisedSkill

แถวที่ 2 RevisedMagic : ลดการเสีย MP จากสกิลลง 20%
RevisedMagic

แถวที่ 3 RevisedArt : ลด CD ของสกิลลง 12%
RevisedArt

รับข้อมูลจาก "http://th.12tailsonline.wikia.com/wiki/Panda?oldid=9056"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki