FANDOM


Rabbit (กระต่าย)
Rabbit SharpShooter
Rabbit:Official Art from Bigbugstudio

Map Icon

Icon Rabbit

ATK

★★★

DEF

★☆

AGI

★★★

VIT

★★★

INT

★★

CHA

★★☆

TAL

★★☆

LCK

★★★★

Rabbit(ไทย:กระต่าย ตัวย่อ:rab) เป็นตัวละครหนึ่งในสิบสองหางที่เราสามารถเลือกเล่นได้ มีสายอาชีพหลักคือ SharpShooter เป็น1ใน4สายอาชีพที่ใช้ Agi เป็นหลัก
กระต่ายมีสกิลแบ่งได้เป็น 2 สาย ได้แก่ AlchemistDoctor และ Merchant มีสกิลสายC เรียกว่า Magistrate เมื่อมีกระต่ายเป็นตัวละครภายในFamily จะสามารถใช้สกิล Replenishment เพื่อยืมพลังของกระต่ายได้ ซึ่งจะทำการเพิ่ม HP, MP, SP, และฟื้นค่า KO ตามเลเวลสกิล

  • ผู้เล่นนิยมเรียก"กระต่าย" ว่า "ต่าย" เฉยๆ

Basic Skill: SharpShooterEdit

กระต่ายมีสกิลสายพื้นฐานดังนี้
แถวที่ 1
nAttack : เพิ่มระยะการยิงโจมตีปกติและ สกิลต่างๆ ให้ไกลขึ้นอีก
NAttack1(rab)NAttack2(rab) NAttack3(rab)NAttack4(rab)

แถวที่ 2
CAttack : กดชาร์จเพื่อส่องกล้องยิงจากปืนทำความเสียหายพิเศษถ้าถูกส่วนบน
StatScan : ทำให้กระต่ายสามารถอ่านค่าพลังเป้าหมายและประกาศบอกเพื่อนๆ ในทีม
CAttack 3ระดับ >> StatScan
CAttack1(rab) CAttack2(rab) CAttack3(rab) StatScan1

แถวที่ 3
BunnyBounce : รวบรวมพลังกระโดดหายไปบนฟ้าใช้เพื่อหลบการโจมตีต่างๆ
Bounce1 Bounce2

แถวที่ 4
HyperShot : เพิ่มความเสียหายจากการยิงของกระต่ายตามระยะทางที่ไกลกว่า
HyperShot1HyperShot2HyperShot3HyperShot4

แถวที่ 5
StatPlus 4ระดับ : เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย
StatPlus1StatPlus2StatPlus3StatPlus4

Support Skill
Replenishment : ยืมพลังของกระต่ายมาฟื้นคืน HP SP MP
Replenishment

A Skill: AlchemistDoctorEdit

AlchemistDoctorRabbit

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นกระต่ายสายนี้เป็นหลักว่า "ต่ายยา"

AlchemistDoctor SkillEdit

แถวที่ 1
MaimShot : ยิงขาเป้าหมายทำให้ติดสถานะ Maim1 และลดความเร็ว
MaimShot1MaimShot2MaimShot3MaimShot4

แถวที่ 2
Mix : ผสมยาเพิ่ม hp 3 ขวด กระจายลงพื้น
MiracleBlend : สุ่มผสมยาหายตัว ยาตัวเล็ก ยาขยายร่าง หรือยาพิษ 3 ขวดลงพื้น
Mix1Mix2Mix3Mix4

แถวที่ 3
Shake: ผสมยาเพิ่ม sp 3 ขวด กระจายลงพื้น
Shake 3ระดับ >> MiracleBlend
Shake1Shake2Shake3MiracleBlend1

แถวที่ 4
AlchemistLab: ทำให้กระต่ายใช้ห้องเเล็บทำยาได้ และเพิ่มระยะเวลาของ miracleBlend
AlchemistLab1AlchemistLab2AlchemistLab3AlchemistLab4

แถวที่ 5
StickyGum: ผสมหมากฝรั่งแล้วปาลงพื้น ลดการเคลื่อนไหวของสิ่งที่เข้ามาติดในระยะ
AcidicField: ผสมไอกรดที่ทำความเสียหาย และลด defเป้าหมายในระยะ
StickyGum 2ระดับ >> AcidicField 2ระดับ
StickyGum1StickyGum2AcidicField1AcidicField2

แถวที่ 6
ImmuneShot: ยิงกระสุนยาที่ทำให้ฮีโร่เป้าหมายติดสถานะ immunity
BoostShot : ยิงกระสุนยาที่ทำให้ฮีโร่เป้าหมายติดสถานะ boost
HeatShot : ยิงกระสุนยาที่ทำให้ฮีโร่เป้าหมายติดสถานะ heat
LifeShot : ยิงกระสุนที่ทำให้ฮีโร่เป้าหมายติดสถานะ autoLife1 คืนชีวิตให้ 100 hp เมื่อตายหรือสองเท่าเมื่อสถานะหายไป
ImmuneShot1 >> BoostShot1 >>HeatShot1 >> LifeShot1
ImmuneShot1BoostShot2HeatShot3LifeShot4


แถวที่ 7
MedicalEnhancement : เพิ่มเลเวลและเวลาของ Immune Shot, BoostShot, HeatShot และ LifeShot
RapidTrance : ทำให้กระต่ายผลิตยาได้โดยไม่ต้องผสมและสกิลสาย A ไม่มี cooldown ชั่วขณะหนึ่ง
MedicalEnhancement 3ระดับ >> RapidTrance
MedicalEnhancement1MedicalEnhancement2MedicalEnhancement3RapidTrance1

แถวที่ 8
GorgonShot : ยิงแสงที่ทำให้เป้าหมายกลาย เป็นหิน ลด def และขยับ ไม่ได้ชั่วขณะหนึ่ง
GorgonShot1GorgonShot2

B Skill: MerchantEdit

MerchantRabbit

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นกระต่ายสายนี้เป็นหลักว่า "ต่ายแม่ค้า" หรือ "ต่ายโบก"

Merchant SkillEdit

แถวที่ 1
GilShot : ใช้เงินตัวเองแทนกระสุน ทำความเสียหายรุนแรงเป็นพิเศษ
GilShot1GilShot2GilShot3GilShot4

แถวที่ 2
BunnyBargain: ลดราคาซื้อและเพิ่มราคาขายสินค้ากับ NPC
BunnyBargain1BunnyBargain2BunnyBargain3BunnyBargain4

แถวที่ 3
HerbFinder : ทำให้กระต่ายสามารถเก็บสมุนไพรในสนามได้
Backpack : ลดน้ำหนักจากของที่ถืออยู่ลง กดใช้เพื่อเหวี่ยงกระเป๋าทำ ความเสียหายตามน้ำหนัก
HerbFinder1>> Backpack1 >>HerbFinder2>>Backpack2
HerbFinder1Backpack1HerbFinder2Backpack2

แถวที่ 4
FourShot: ยิงปืนออกไปสี่ทิศทาง ทำร้ายเป้าหมายทั้งหมดในระยะ
CircleShot: โยนปืนขึ้นบนฟ้า สาดกระสุนใส่เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในระยะ
FourShot 2ระดับ >> CircleShot 2ระดับ
FourShot1FourShot2CircleShot1CircleShot2

แถวที่ 5
ShootingArray - ยิงกระสุนที่เด้งไปมา เข้าทำร้ายเป้าหมายจากหลายทิศทาง
CustomizedShotgun - เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นแบบเอเรีย และกลับการให้ผลของ hypershot เมื่อถือ shotgun
ShootingArray 2ระดับ >> CustomizedShotgun 2ระดับ
ShootingArray1ShootingArray2CustomizedShotgun1 CustomizedShotgun2

แถวที่ 6
Mall : ทำให้สามารถปูเสื่อเปิดร้านขายของที่ไหนก็ได้
TruceTrading&co : สามารถซื้อ item จาก monster
Mall 2ระดับ >> truceTrading&co 2ระดับ
Mall1Mall2TruceTradingco1TruceTradingco2

แถวที่ 7
ExtraReward : เพิ่มเงินและ exp ที่ได้จาก Mission Result และ Quest ขึ้น
ExtraReward1ExtraReward2ExtraReward3ExtraReward4

แถวที่ 8
Millionare1 : โปรยเงินลงพื้นเรียกม๊อบ คิด ความเสียหายจากเงินครึ่งหนึ่ง ของกระต่าย
Millionare1Millionare2

C Skill: MagistrateEdit

Support Basic SkillEdit

แถวที่ 1
BouncingBullet : ทำให้ปืนไรเฟิลของกระต่ายสามารถยิงชิ่งกับเป้าหมายที่กระทบได้ และเพิ่มความเสียหายอีก50%ตามเลเวลของกระต่าย
BouncingBullet5

แถวที่ 2
Deadly Aim : เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีเมื่อทำการเล็งที่หัวเป้าหมาย แรงขึ้นตามระยะเวลาการล็อคหัวเป้าหมาย
DeadAim5

แถวที่ 3
FromTheAbove : ทำให้กระต่ายสามารถโจมตีปกติขณะใช้ท่า Bounce ได้ ทำความเสียหายรอบตัวเมื่อลงสู่พื้น
FromTheAbove5

Support A SkillEdit

แถวที่ 1
KneeShot  : เพิ่ม 20 dmg ให้ MaimShot และให้โอกาส 20% ทำ 40 ko ใส่เป้าหมาย
KneeShot5

แถวที่ 2
ExtraPotion : เพิ่มจำนวนขวดยาที่โปรยลงพื้นชองสกิล Mix ขึ้นเป็น 5 ขวด และเพิ่มผลการื้นฟู30%ตามเลเวลของกระต่าย
ExtraPotion5

แถวที่ 3
BigBag : เพิ่มระยะให้กับท่า Backpack และเพิ่มความแรงตามจำนวนของทั้งหมดในตัว เพิ่มโอกาสหาสมุนไพร 2 เท่า
BigBag5

Support B SkillEdit

แถวที่ 1
DiamondShot : เพิ่ม 20 dmg ให้ GilShot กดใช้เพื่อยิงกระสุนพิเศษใส่เป้าหมายที่ไม่ใช่ผู้เล่น
DiamondShot5

แถวที่ 2
SkillBargain : ทำให้ BunnyBargain ลดจำนวนเงินที่ใช้ในท่าสาย Merchant ลง 10% ต่อเลเวล
SkillBargain5

แถวที่ 3
MiracleDrop  : เพิ่มจำนวนและให้โอกาส MiracleBlend สุ่มยาเพิ่ม mp หรือยาเพิ่ม Dmg 1.5เท่า แต่รับความเสียหาย 1.5 เท่า
MiracleDrop5

Unique SkillEdit

แถวที่ 1 RevisedSkill : ลดการเสีย SP จากสกิลลง 50%
RevisedSkill

แถวที่ 2 RevisedMagic : ลดการเสีย MP จากสกิลลง 20%
RevisedMagic

แถวที่ 3 RevisedArt : ลด CD ของสกิลลง 12%
RevisedArt

  • Special Thanks: Plusle&Minun(Tomoe)
รับข้อมูลจาก "http://th.12tailsonline.wikia.com/wiki/Rabbit?oldid=8551"