FANDOM


Rabbit (กระต่าย)
Rabbit SharpShooter
Rabbit:Official Art from Bigbugstudio

Map Icon

Icon Rabbit

ATK

★★★

DEF

★☆

AGI

★★★

VIT

★★★

INT

★★

CHA

★★☆

TAL

★★☆

LCK

★★★★

Rabbit(ไทย:กระต่าย ตัวย่อ:rab) เป็นตัวละครหนึ่งในสิบสองหางที่เราสามารถเลือกเล่นได้ มีสายอาชีพหลักคือ SharpShooter เป็น1ใน4สายอาชีพที่ใช้ Agi เป็นหลัก
กระต่ายมีสกิลแบ่งได้เป็น 2 สาย ได้แก่ AlchemistDoctor และ Merchant มีสกิลสายC เรียกว่า Magistrate เมื่อมีกระต่ายเป็นตัวละครภายในFamily จะสามารถใช้สกิล Replenishment เพื่อยืมพลังของกระต่ายได้ ซึ่งจะทำการเพิ่ม HP, MP, SP, และฟื้นค่า KO ตามเลเวลสกิล

  • ผู้เล่นนิยมเรียก"กระต่าย" ว่า "ต่าย" เฉยๆ

Basic Skill: SharpShooterEdit

กระต่ายมีสกิลสายพื้นฐานดังนี้
แถวที่ 1
nAttack : เพิ่มระยะการยิงโจมตีปกติและ สกิลต่างๆ ให้ไกลขึ้นอีก
NAttack1(rab)NAttack2(rab) NAttack3(rab)NAttack4(rab)

แถวที่ 2
CAttack : กดชาร์จเพื่อส่องกล้องยิงจากปืนทำความเสียหายพิเศษถ้าถูกส่วนบน
StatScan : ทำให้กระต่ายสามารถอ่านค่าพลังเป้าหมายและประกาศบอกเพื่อนๆ ในทีม
CAttack 3ระดับ >> StatScan
CAttack1(rab) CAttack2(rab) CAttack3(rab) StatScan1

แถวที่ 3
BunnyBounce : รวบรวมพลังกระโดดหายไปบนฟ้าใช้เพื่อหลบการโจมตีต่างๆ
Bounce1 Bounce2

แถวที่ 4
HyperShot : เพิ่มความเสียหายจากการยิงของกระต่ายตามระยะทางที่ไกลกว่า
HyperShot1HyperShot2HyperShot3HyperShot4

แถวที่ 5
StatPlus 4ระดับ : เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 2 หน่วย
StatPlus1StatPlus2StatPlus3StatPlus4

Support Skill
Replenishment : ยืมพลังของกระต่ายมาฟื้นคืน HP SP MP
Replenishment

A Skill: AlchemistDoctorEdit

AlchemistDoctorRabbit

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นกระต่ายสายนี้เป็นหลักว่า "ต่ายยา"

AlchemistDoctor SkillEdit

แถวที่ 1
MaimShot : ยิงขาเป้าหมายทำให้ติดสถานะ Maim1 และลดความเร็ว
MaimShot1MaimShot2MaimShot3MaimShot4

แถวที่ 2
Mix : ผสมยาเพิ่ม hp 3 ขวด กระจายลงพื้น
MiracleBlend : สุ่มผสมยาหายตัว ยาตัวเล็ก ยาขยายร่าง หรือยาพิษ 3 ขวดลงพื้น
Mix1Mix2Mix3Mix4

แถวที่ 3
Shake: ผสมยาเพิ่ม sp 3 ขวด กระจายลงพื้น
Shake 3ระดับ >> MiracleBlend
Shake1Shake2Shake3MiracleBlend1

แถวที่ 4
AlchemistLab: ทำให้กระต่ายใช้ห้องเเล็บทำยาได้ และเพิ่มระยะเวลาของ miracleBlend
AlchemistLab1AlchemistLab2AlchemistLab3AlchemistLab4

แถวที่ 5
StickyGum: ผสมหมากฝรั่งแล้วปาลงพื้น ลดการเคลื่อนไหวของสิ่งที่เข้ามาติดในระยะ
AcidicField: ผสมไอกรดที่ทำความเสียหาย และลด defเป้าหมายในระยะ
StickyGum 2ระดับ >> AcidicField 2ระดับ
StickyGum1StickyGum2AcidicField1AcidicField2

แถวที่ 6
ImmuneShot: ยิงกระสุนยาที่ทำให้ฮีโร่เป้าหมายติดสถานะ immunity
BoostShot : ยิงกระสุนยาที่ทำให้ฮีโร่เป้าหมายติดสถานะ boost
HeatShot : ยิงกระสุนยาที่ทำให้ฮีโร่เป้าหมายติดสถานะ heat
LifeShot : ยิงกระสุนที่ทำให้ฮีโร่เป้าหมายติดสถานะ autoLife1 คืนชีวิตให้ 100 hp เมื่อตายหรือสองเท่าเมื่อสถานะหายไป
ImmuneShot1 >> BoostShot1 >>HeatShot1 >> LifeShot1
ImmuneShot1BoostShot2HeatShot3LifeShot4


แถวที่ 7
MedicalEnhancement : เพิ่มเลเวลและเวลาของ Immune Shot, BoostShot, HeatShot และ LifeShot
RapidTrance : ทำให้กระต่ายผลิตยาได้โดยไม่ต้องผสมและสกิลสาย A ไม่มี cooldown ชั่วขณะหนึ่ง
MedicalEnhancement 3ระดับ >> RapidTrance
MedicalEnhancement1MedicalEnhancement2MedicalEnhancement3RapidTrance1

แถวที่ 8
GorgonShot : ยิงแสงที่ทำให้เป้าหมายกลาย เป็นหิน ลด def และขยับ ไม่ได้ชั่วขณะหนึ่ง
GorgonShot1GorgonShot2

B Skill: MerchantEdit

MerchantRabbit

คำนิยมEdit

  • มีชื่อเรียกผู้เล่นกระต่ายสายนี้เป็นหลักว่า "ต่ายแม่ค้า" หรือ "ต่ายโบก"

Merchant SkillEdit

แถวที่ 1
GilShot : ใช้เงินตัวเองแทนกระสุน ทำความเสียหายรุนแรงเป็นพิเศษ
GilShot1GilShot2GilShot3GilShot4

แถวที่ 2
BunnyBargain: ลดราคาซื้อและเพิ่มราคาขายสินค้ากับ NPC
BunnyBargain1BunnyBargain2BunnyBargain3BunnyBargain4

แถวที่ 3
HerbFinder : ทำให้กระต่ายสามารถเก็บสมุนไพรในสนามได้
Backpack : ลดน้ำหนักจากของที่ถืออยู่ลง กดใช้เพื่อเหวี่ยงกระเป๋าทำ ความเสียหายตามน้ำหนัก
HerbFinder1>> Backpack1 >>HerbFinder2>>Backpack2
HerbFinder1Backpack1HerbFinder2Backpack2

แถวที่ 4
FourShot: ยิงปืนออกไปสี่ทิศทาง ทำร้ายเป้าหมายทั้งหมดในระยะ
CircleShot: โยนปืนขึ้นบนฟ้า สาดกระสุนใส่เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในระยะ
FourShot 2ระดับ >> CircleShot 2ระดับ
FourShot1FourShot2CircleShot1CircleShot2

แถวที่ 5
ShootingArray - ยิงกระสุนที่เด้งไปมา เข้าทำร้ายเป้าหมายจากหลายทิศทาง
CustomizedShotgun - เปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นแบบเอเรีย และกลับการให้ผลของ hypershot เมื่อถือ shotgun
ShootingArray 2ระดับ >> CustomizedShotgun 2ระดับ
ShootingArray1ShootingArray2CustomizedShotgun1 CustomizedShotgun2

แถวที่ 6
Mall : ทำให้สามารถปูเสื่อเปิดร้านขายของที่ไหนก็ได้
TruceTrading&co : สามารถซื้อ item จาก monster
Mall 2ระดับ >> truceTrading&co 2ระดับ
Mall1Mall2TruceTradingco1TruceTradingco2

แถวที่ 7
ExtraReward : เพิ่มเงินและ exp ที่ได้จาก Mission Result และ Quest ขึ้น
ExtraReward1ExtraReward2ExtraReward3ExtraReward4

แถวที่ 8
Millionare1 : โปรยเงินลงพื้นเรียกม๊อบ คิด ความเสียหายจากเงินครึ่งหนึ่ง ของกระต่าย
Millionare1Millionare2

C Skill: MagistrateEdit

Support Basic SkillEdit

แถวที่ 1
BouncingBullet : ทำให้ปืนไรเฟิลของกระต่ายสามารถยิงชิ่งกับเป้าหมายที่กระทบได้ และเพิ่มความเสียหายอีก50%ตามเลเวลของกระต่าย
BouncingBullet5

แถวที่ 2
Deadly Aim : เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีเมื่อทำการเล็งที่หัวเป้าหมาย แรงขึ้นตามระยะเวลาการล็อคหัวเป้าหมาย
DeadAim5

แถวที่ 3
FromTheAbove : ทำให้กระต่ายสามารถโจมตีปกติขณะใช้ท่า Bounce ได้ ทำความเสียหายรอบตัวเมื่อลงสู่พื้น
FromTheAbove5

Support A SkillEdit

แถวที่ 1
KneeShot  : เพิ่ม 20 dmg ให้ MaimShot และให้โอกาส 20% ทำ 40 ko ใส่เป้าหมาย
KneeShot5

แถวที่ 2
ExtraPotion : เพิ่มจำนวนขวดยาที่โปรยลงพื้นชองสกิล Mix ขึ้นเป็น 5 ขวด และเพิ่มผลการื้นฟู30%ตามเลเวลของกระต่าย
ExtraPotion5

แถวที่ 3
BigBag : เพิ่มระยะให้กับท่า Backpack และเพิ่มความแรงตามจำนวนของทั้งหมดในตัว เพิ่มโอกาสหาสมุนไพร 2 เท่า
BigBag5

Support B SkillEdit

แถวที่ 1
DiamondShot : เพิ่ม 20 dmg ให้ GilShot กดใช้เพื่อยิงกระสุนพิเศษใส่เป้าหมายที่ไม่ใช่ผู้เล่น
DiamondShot5

แถวที่ 2
SkillBargain : ทำให้ BunnyBargain ลดจำนวนเงินที่ใช้ในท่าสาย Merchant ลง 10% ต่อเลเวล
SkillBargain5

แถวที่ 3
MiracleDrop  : เพิ่มจำนวนและให้โอกาส MiracleBlend สุ่มยาเพิ่ม mp หรือยาเพิ่ม Dmg 1.5เท่า แต่รับความเสียหาย 1.5 เท่า
MiracleDrop5

Unique SkillEdit

แถวที่ 1 RevisedSkill : ลดการเสีย SP จากสกิลลง 50%
RevisedSkill

แถวที่ 2 RevisedMagic : ลดการเสีย MP จากสกิลลง 20%
RevisedMagic

แถวที่ 3 RevisedArt : ลด CD ของสกิลลง 12%
RevisedArt

  • Special Thanks: Plusle&Minun(Tomoe)
รับข้อมูลจาก "http://th.12tailsonline.wikia.com/wiki/Rabbit?oldid=8551"

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki